Studieledighetslagen

   skövde nyheter 1 Comments

studieledighetslagen

Lagen () om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) tillkom år och syftar till att underlätta för vuxen att komplettera brister i den egna utbildningen. Lagen möjliggör således vuxnas deltagande i olika vidareutbildningar och vuxenstudier. Studieledighetslagen ger dig rätt till tjänstledigt för att studera om du varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader. Du behöver inte säga upp dig från arbetet om du ska börja studera. Studieledighetslagen ger goda möjligheter att vara tjänstledig för studier. studieledighetslagen

Finns: Studieledighetslagen

Kliar på pungen 385
Studieledighetslagen 423
SVERIGES FINANSER 48
Studieledighetslagen Hydroxyzine eql pharma

Studieledighetslagen Video