Nyklassicism

   värnamo nyheter 1 Comments

nyklassicism

Nyklassicism. Period: Nyklassicismen kallas även nyantiken eftersom den inspirerades av äldre romerska och grekiska ideal. Stilen är sparsmakad och symmetrisk, byggnaderna är ofta dekorerade med kolonner och kapitäler. Nyklassicismen Nyklassicism var den mest betydelsefulla stilen inom konst och arketekur i Europa och Nordamerika från ca till Nyklassicismen inspirerades av grekisk-romersk former, känslolägen och ideal. Nyklassicismen, neoklassicism, inspirerades av grekisk-romerska former, känslolägen och ideal. Nyklassicismen. Baggböle herrgård med tidstypisk färgsättning i gråvitt med engelskt röda fönster. Foto: Lena Tengnér, Västerbottens museum. Detalj av Baggböle herrgård med tidstypiska utsmyckningar. Foto: Lena Tengnér, Västerbottens museum. De utgrävningar av gamla byggnadsverk som hade utförts under.

Nyklassicism Video

Vingslag över Haga, Anders Cullhed.

I think, that you commit an error. I can defend the position. Write to me in PM, we will discuss.